Menu

Utlånsbetingelser

Formålet med denne bildedatabasen er å fremme internasjonal markedsføring av Fjord Norge som reisemål. Bilder kan kun benyttes til å markedsføre den regionen av Fjord Norge som motivet er hentet fra. Bildene kan ikke brukes til kommersielle formål, dvs som trykk på varer og andre artikler for salg. Bildene i databasen kan brukes av turoperatører, magasiner, aviser, men kun dersom de brukes for å illustrere reisemålet Fjord Norge.

Bruk av bilder i tråd med dette formålet er kostnadsfri for bruker. Ved tvil om bruken er i tråd med Fjord Norges formål for utlån fra bildebasen eller ved ønske om å benytte bilder til andre formål, ta kontakt med britt-hege@fjordnorway.com hos Fjord Norge.

Bilder som lastes ned fra databasen kan kun benyttes til det formålet som er angitt i bestillingen. De skal deretter slettes. DERSOM BILDENE HAR EN UTLØPSDATO ER DU ANSVARLIG FOR Å FJERNE DISSE INNEN DEN DATO SOM ER ANGITT.

Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål i tillegg eller i stedet for det formålet som var oppgitt ved bestilling av bildene må ny bestilling sendes. Bestiller av bilder er ansvarlig for at bildene benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og det formålet som var oppgitt ved bestilling. Det er ikke tillatt å distribuere bilder videre til andre brukere. Alle bilder som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjon som er opplyst i tiknytning til hvert bilde i bildebasen (klikk på lite bilde for å få tilgang til dybdeinformasjon). Med akkreditering menes en setning som for eksempel "Photo: Fjord Norge/Per Eide". Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene. Fotografiene må ikke manipuleres. Fotografiene må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket. Bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre straffegebyr.

Bilder markert med rødt symbol i øverste høyre hjørne, er ikke tillatt til bruk i sosiale media, Facebook-kampanjer o.l.